Điện thoại : 0911.28.78.98

Điện thoại thoại IP SIP KX-HDV100

Điện thoại thoại IP SIP KX-HDV100

Điện thoại thoại IP SIP KX-HDV100
Giá :820,000 ₫

Điện thoại thoại IP SIP KX-HDV100

Số lượng :

Điện thoại thoại IP SIP KX-HDV100
- Hỗ trợ 1 accounts
- Màn hình 132 x 64 pixel 2.3 inch màn hình trắng đen
- Chuẩn âm thanh HD
- Phonebook: 500
- 01 port LAN